Holistický manažerský koncept

propojení moderních technologií, procesů a lidí.

Management rozumem i srdcem

Rozum prezentuje manažerskou technologii.

Srdce prezentuje lidský potenciál, hodnoty, kreativitu, zaujetí.

Holistický manažerský koncept

propojení moderních technologií, procesů a lidí.

Management rozumem i srdcem

Rozum prezentuje manažerskou technologii.

Srdce prezentuje lidský potenciál, hodnoty, kreativitu, zaujetí.

Digitální referenční modely

organizačně - procesních řešení.

Digitální modelování změn

systémů organizace a řízení.

Typový postup změn

a řízení projektů digitálních transformací.

25

Let zkušeností

Sofwarové nástroje

FORM1 jádro

sw pro digitální modelování organizačně - procesní a personální vztahů

FORM1 moduly

sw moduly s vazbou na jádroFORM1 pro: x = IDM, KB, ISO, GDPR, ..

„Reálná situace konkrétní organizace představuje jedinečný mix toho, co se nazývá marketing, finance, IT systém, procesy, investice, prodej, organizační struktura, jakost, zaměstnanci, ... atd. Jde o jakési barevné střípky v pomyslném kaleidoskopu, které jsou sestaveny do unikátního dynamického obrazce, jehož nedílnou součástí jsou konkrétní lidé. Každá společnost je tedy jedinečná svou vnitřní anatomií, životem ale i duší.

Pro úspěšného manažera to znamená - umět řídit rozumem i srdcem.“

- Petr Balej