Digitální transformace

prolnutí technologií, procesů a lidí do jednoho efektivního celku

Naše služby

Digitální transformace se může týkat:

 • všech aktivit, kterými lidé vytváří komerční i nekomerční hodnoty
 • jedné konkrétní firmy nebo také celého holdingu firem
 • konkrétního úřadu nebo také celého resortu
 • procesů mezifiremní nebo meziresortní spolupráce
 • multioborových i multiresortních řešení.

Aby se digitální transformace zdařila musí její tvůrci disponovat:

 • dostatečným rozsahem znalostí a zkušeností
 • schopností spolupracovat
 • schopností dívat se na realitu s nadhledem
 • schopností vnímat provozní detaily
 • vnitřní motivací ke změně a výkonu.

Naše služby

Poradenství a konzultace k digitálním transformacím.

Spolupráce na projektech digitálních transformací.

Digitální vícerozměrné modelování organizace a organizačních vztahů.

Vývoj softwarové podpory pro stávající i nově definované procesy. Interní i přesahující vlastní organizaci.

Systém testování musí být použitelný i pro případné budoucí využití v obdobných pandemických a epidemiologických situacích, a to nejen pro školy.

Vzhledem k šíři a rozsahu procesů „plošného“ testování je zřejmé, že se systém podpory testování v reálné praxi dotýká nejen mnoha škol, ale zároveň mnoha subjektů, které mají testování zajišťovat: dodavatelé antigenních i PCR testů, klinické laboratoře, obvodní, dětští a závodní lékaři, zdravotní pojišťovny, KHS, ale také centrální subjekty jako je ÚZIS apod.

Je nutné komplexně podchytit a koordinovat funkčnost celého systému tak, aby v reálné praxi všichni zainteresovaní aktéři pracovali v rámci tohoto systému maximálně efektivně.

To prakticky znamená kapacitně optimalizovat a vzájemně integrovat klinické, organizační, procesní, personální ale i digitální řešení celého systému. Lze přitom navazovat na již funkční a celostátně zaběhnuté procesy testování a trasování včetně digitalizace těchto procesů.

Postupy digitální transformace mohou významně pomoci při integraci a optimalizaci celého systému.

Celý integrovaný systém začíná ve školách samotných. Proto jsme se zabývali praktickým řešením podpory testování právě tam. Navrhli a vyvinuli jsme systém COVID Manager. COVID Manager není pouze softwarovým řešením, ale ucelenou částí celého systému, který pomáhá školám efektivně řídit proces testování na COVID 19 bez závislosti na metodě, typu testu nebo jeho dodavateli. SW podpora řešení COVID Manager je integrována do celého národního systému testování, trasování a plně podporuje návaznosti na Covid pasy.


Záznam rozhovoru zástupce společnosti Optiware NET Petra Baleje a ředitele společnosti AeskuLab Kamila Doležela uskutečněného pro Country rádio a rádio Kiss :
Společnost Optiware Net s.r.o. spolupracuje s několika společnostmi na Ukrajině, které mají různá zaměření. V posledních měsících se snažíme o zvýšení intenzity této naší dosavadní spolupráce a také o propojení dalších firem z ČR s firmami z Ukrajiny.

Záměrem je koordinovat mezioborovou spolupráci českých i ukrajinských odborníků z partnerských firem v různých rozvojových projektech se zaměřením na: malou energetiku, Smart city, zdravotnictví, pozemní i liniové stavebnictví, …

Zároveň se snažíme o vytvoření podpory efektivní distribuce humanitární pomoci na území UA. Aktuálně připravujeme s ukrajinskými partnery pilotní spuštění sw portálu hUmAn gate HELP, která má celý proces humanitární podpory zefektivnit a zajistit její přehlednost a transparentnost.Náš team

Petr Balej

Systémový architekt

Hynek Votoček

Konzultant pro implementace

Jan Kohout

Konzultant pro implementace

Tomáš Římský

Software Developer

Ganna Gerasymchuk

Konzultantka pro Ukrajinu

Valeriy Skvortsov

Konzultant pro Ukrajinu

Často kladené otázky

 • Je digitální transformace více o informatizaci nebo více o změně procesů ?

  Obecně lze říci, že digitální transformace se týká změn dosavadních způsobů dosažení stanoveného cíle, výstupu nebo výsledku. Tato „změna způsobu“ se týká změn procesů, postupů, organizování i využití kapacit, a to v důsledku použití moderních technologií. Moderní technologie nám prostě umožňují dělat leccos jinak.
  Dříve se mohlo nakupovat jen tak, že jsme si zašli do obchodu a tam jsme si koupili to, co jsme potřebovali. Dnes do obchodu vůbec jít nemusíte, a i tak si přes e-shop nakoupíte to, co potřebujete, a vše vám poté dovezou až domů.

 • Cílem informatizace je zavést informační systém a podpořit tak efektivitu procesů. Digitální transformace se také zaměřuje na efektivitu procesů, ale je mnohem více zaměřena na změny těchto procesů. Bourá „zaužívané“ a nastavuje „nové“. Toto zaměření na změny prostřednictvím digitálních technologií má digitální transformace již ve svém názvu.

 • Řada velmi dobře navržených digitálních transformací nebyla do praxe plně zavedena. Mnohdy snahy o zásadní digitální transformace zůstaly pouze u inovací stávajících informačních systémů. Vedle vymýšlení nových řešení, je velmi nutné zajistit efektivní postup implementace těchto změn do běžné praxe. Zavést nové řešení do praxe vyžaduje vyřešit řadu překážek a podmínek. Často je potřeba dořešit formální a legislativní náležitosti. V dnešní době například ochranu dat a informací v podobě GDPR. Častou výmluvou proč nezavádět zcela nová řešení je potřeba změn ve vnitřních směrnicích a předpisech. Často jde také o změny odborných metodických postupů, kdy i vážené odborné autority nové postupy zpochybňují. Dále je často potřeba vyřešit návaznosti výměny dat a integrace na ostatní interní i externí informační systémy. Velkou překážkou bývají samotní lidé – pracovníci, kterých se změny týkají. Až tradičně častá je jejich neochota ke změnám, zpochybňování nutnosti přijmout nové postupy a ty staré zavedené opustit. Digitální transformace často bourá a mění dlouhá léta zakonzervované hranice mezi organizačními útvary i resorty. Komplexní – holistické – řešení digitálních transformací je podle nás nutností. Cílem je „aby vše fungovalo“, ne abychom měli na stolech nové počítače a v principu vše dělali jako dříve.

 • Ano. V případě potřeby vytváříme sw podporu pro nově definované procesy a to jak pomocí vlastních vývojářských kapacit, tak pomocí externích parnterů zaměřující se na softwarový vývoj.

Kontaktujte nás

Adresa:

Optiware Net, s.r.o., Muchova 233/1, Dejvice, 160 00 Praha

Telefon:

+420 602 752 038