Virtuální tým

O nás

Základním profesionálním zaměřením společnosti OptiwareNET s.r.o. je celostní rozvoj a zvyšování efektivity organizací za využití moderních digitálních technologií. Společnost OptiwareNET s.r.o. má charakter expertní manažerské skupiny, která je založena na spolupráci interních a externích specialistů s různým odborným zaměřením.... lidské zdroje, organizace řízení, marketing, ekonomika, obchod, informační technologie, právo a legislativa, ...

Specialisté společnosti OptiwareNET s.r.o. spolupracují v rámci holistického manažerského konceptu - Management rozumem a srdcem, který zajišťuje účinný soulad strategického, systémového a operativního řízení. Hlavním nástrojem tohoto konceptu je digitální transformace a management změny.

Dr. Petr Balej
Strategický Enterprise architekt nejen "Digitálních transformací".

Dr. Roman Sedláček
Senior analytik a architekt nejen zdravotnických řešení.

Dr. Jan Kohout
Manažer

Dr. Vít Lokoč
Senior architekt a holistický analytik zdravotnických systémů.

Tomáš Římský
Software architekt

Mezi naše základní kompetence patří

  • v krátké době analyzovat velké množství reálných dat a informací
  • rychle identifikovat problémy, úzká místa a potřeby
  • identifikovat kompetentnost odpovědných manažerů
  • navrhnout a realizovat okamžitá operativní opatření
  • navrhnout a realizovat dlouhodobá celostní systémová řešení