Virtuální tým

O nás

Základním profesionálním zaměřením společnosti OptiwareNET s.r.o. je celostní rozvoj a zvyšování efektivity organizací za využití moderních digitálních technologií. Společnost OptiwareNET s.r.o. má charakter expertní manažerské skupiny, která je založena na spolupráci interních a externích specialistů s různým odborným zaměřením.... lidské zdroje, organizace řízení, marketing, ekonomika, obchod, informační technologie, právo a legislativa, ...

Specialisté společnosti OptiwareNET s.r.o. spolupracují v rámci holistického manažerského konceptu - Management rozumem a srdcem, který zajišťuje účinný soulad strategického, systémového a operativního řízení. Hlavním nástrojem tohoto konceptu je digitální transformace a management změny.

Petr Balej
Strategický Enterprise Architect

Dalibor Wijas
Enterprise Architect

Michal Osif
Digital Architect

Juraj Žoldák
Senior Project Manager

Veronika Kurtanská
Finance and Operations Manager

Hynek Votoček
System Administrator

Jan Kohout
System Administrator

Mezi naše základní kompetence patří

  • v krátké době analyzovat velké množství reálných dat a informací
  • rychle identifikovat problémy, úzká místa a potřeby
  • identifikovat kompetentnost odpovědných manažerů
  • navrhnout a realizovat okamžitá operativní opatření
  • navrhnout a realizovat dlouhodobá celostní systémová řešení